tenis

Terms & Conditions

Termeni si Conditii

Prin completarea acestui acord declar că am luat la cunoștință faptul că, Societatea poate să prelucreze datele mele în conformitate cu opțiunile din formularul de client.

Comunicările noastre comerciale consta în oferte cu privire la produsele și / sau serviciile Societății, invitații de a participa la evenimente exclusive, campanii de gifting, chestionare și alte comunicări similare.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

Declar pe propria răspundere că aceste date personale îmi aparțin și că ele au fost verificate de mine personal și sunt corecte, iar semnătura îmi aparține.

Înțeleg că, dacă nu optez pentru primirea unor astfel de comunicări comerciale sau dacă ulterior îmi retrag consimțământul, Societatea nu îmi va mai putea transmite comunicări comerciale.

 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR

Operatorul de date care se ocupă de prelucrarea datelor dvs. personale, CIS REAL EVOLUTION SRL cu sediul în Sos. Straulesti nr.4, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. ….. vă informează că începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este aplicabil și în România.

CATEGORIILE DE DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

 • Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, semnătura olografă și imagini video.
 • Date de contact, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon.
 • Date privind cumpărăturile făcute.

Datele sunt colectate în măsura în care sunt comunicate de către client pentru a răspunde solicitărilor acestuia (de ex.căutarea unui articol care nu este disponibil în magazin) și/sau pentru a respecta obligațiile contractuale și legale, asociate vânzării de articole din magazinele Delirium (de ex.efectuarea de reparații în perioada de garanție).

În situația în care, ne comunicați datele unei terțe persoane, în scopul rezolvării unei cereri în numele acesteia, vă amintim că este necesar să informați persoanele respective despre transmiterea datelor și caracteristicilor prelucrării acestora de către noi, precum și, să obțineți acordul acestora, dacă este cazul.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TEMEIUL LEGAL

Datele vor fi prelucrate pentru a răspunde solicitărilor clienților și pentru a respecta obligațiile contractuale. În acest scop, este necesar să se furnizeze o modalitate de contact (de ex.adresă de email/număr de telefon)

Temeiul legal : executarea contractului sau îndeplinirea obligațiilor legale.

Transmiterea de buletine informative și comunicări comerciale. Pentru îndeplinirea acestui scop este necesară exprimarea consimțământului expres al clientului.

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrare pe care ni l-ați acordat, și puteți bloca prelucrarea pe viitor dacă nu există niciun alt motiv să credem că putem să vă prelucrăm în continuare datele Dvs. cu caracter personal în baza altor temeiuri legale.

DIVULGAREA DATELOR

În cazul în care, prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unor scopuri specifice, datele dvs.vor putea fi comunicate unor terți furnizori de servicii conexe (de ex.agenții de marketing pentru pregătirea și transmiterea comunicărilor comerciale, prestatori de servicii de expediere și transport pentru gestionarea livrărilor. Aceste entități vor prelucra datele, fie în calitate de operator independent, fie în calitate de persoană împuternicită de operator, în virtutea unor instrucțiuni specifice conferite acestora în scris de CIS REAL EVOLUTION SRL.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 • Dreptul de rectificare sau actualizare a datelor: aveți dreptul la rectificarea, actualizarea sau completarea datelor Dvs. cu caracter personal, dacă acestea nu sunt exacte.
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele dvs.), perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile Dvs. specifice. De asemenea, puteți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.
 • Dreptul la opoziție: aveți dreptul, în ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în baza interesului nostru legitim, de a vă opune (din motive legate de situația dumneavoastră particulară) la prelucrarea pe viitor de către Societatea a datelor Dvs. cu caracter personal. Opoziția dumneavoastră va fi analizată și prin raportare la temeiului nostru legitim specific aplicabil prelucrării.
 • Dreptul de ștergere: ne puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, iar Societatea va proceda la ștergerea acestora atunci când: datelor Dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea în continuare a datelor Dvs. cu caracter personal și nu mai putem prelucra aceste date pe baza altor temeiuri legale; datelor Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii.
 • Dreptul de restricționare a folosirii datelor Dvs. cu caracter personal: puteți solicita ca anumite date cu caracter personal care vă privesc să fie marcate ca restricționate pe durata prelucrării plângerilor cu privire la exactitatea, actualitatea acestora și legalitatea prelucrării lor și atunci când, deși Societatea nu mai are nevoie de aceste date, trebuie să le păstreze în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție.
 • Retragerea consimțământului: vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrare pe care ni l-ați acordat, și puteți bloca prelucrarea pe viitor dacă nu există niciun alt motiv să credem că putem să vă prelucrăm în continuare datele Dvs. cu caracter personal în baza altor temeiuri legale.
 • Dreptul la portabilitate: puteţi să ne cereţi să transferăm datele dumneavoastră către un alt operator, dacă sistemul nostru este compatibil cu un astfel de sistem sau, după caz, să vă punem la dispoziție o copie accesibila electronic a acestor date. Acest drept se aplică numai atunci când prelucrăm datele dumneavoastră pe baza contractului de muncă şi/sau a consimţământului dumneavoastră prin mijloace automate.
 • Formularea unei plângeri: puteți formula o plângere cu privire la prelucrarea noastră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau, după caz, la o altă autoritate competentă de la domiciliul / reședința / locul dumneavoastră de muncă / locul unde s-a produs o încălcare a drepturilor dumneavoastră.

Pentru a vă exercita oricare din drepturile de mai sus, cu excepția dreptului de a formula o plângere, puteți transmite o cerere scrisă către: CIS REAL EVOLUTION SRl,. în atenția:………………………– Responsabil cu Protecția Datelor, Tel……………….. sau E-mail: protectiadatelor@unda.ro